Alb UK TV

Alb UK TV on live streaming TV from Albania, United Kingdom

Description : Alb UK TV u themelua në vitin 2017 si dritarja e parë informative për të gjithë shqiptarët në Mbretërinë e Bashkuar në gjuhën Shqipe dhe Angleze. Televizion është në transmetim satelitorë 24 orë ne 24, në të gjithë Evropën nëpërmjet platformave IPTV , njëkohësisht dhe në SHBA e Kanada..
Title: Alb UK TV
Language: Albanian, English
Genres: General
Country: Albania, United Kingdom
Headquarters: London
Website: http://albuk.tv/

Watch free online TV stations from Albania & United Kingdom. Find the best free Internet TV stream, and watch your favorite WebTV On Live on PC, Smartphone..