Binh Phuoc TV2 (Bing Phuoc TV / BPTV / Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước) is a regional television station based in Đồng Xoà.

Leave a comment

Binh Phuoc TV2