• Palestine Mubasher TV

    Palestine Mubasher TV (قناة فلسطين مباشر) is a news television channel from Palestine. The headquarters is located in Gaza.

    (112)

    Category: Palestine
    Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,