TV Koha

TV Koha on live streaming TV from Albania, North Macedonia

Description : Tv Koha është institucion privat, i regjistruar në të gjitha organet shtetërore ndaj si i tillë është i angazhuar maksimalisht për respektimin e detyrimeve ligjore. Ky televizion drejtohet nga, bordi i aksionareve, që kontrollojnë paketën e aksioneve..
Title: TV Koha
Language: Albanian
Genres: General
Country: Albania, North Macedonia
Headquarters: Tetovo
Website: http://www.koha-tv.com/

Watch free online TV stations from Albania & North Macedonia. Find the best free Internet TV stream, and watch your favorite WebTV On Live on PC, Smartphone..